0916292292
top of page
  • quyentt8

CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TOYOTA BẮC NINH

Đã cập nhật: 7 thg 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

Căn cứ luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020

Căn cứ Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Đoàn kiểm tra kèm theo Văn bản số 236/CV-TBN ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.


TBN- Giấy phép môi trường 26.12.2023
.pdf
Tải về PDF • 8.68MB

5 lượt xem0 bình luận

Comentários


Choxeonline
Giá xe Toyota Vios

Giá từ: 489.000.000 VNĐ

Giá xe Toyota Camry 2023

Giá từ: 1.070.000.000 VNĐ

TOYOTA COROLLA CROSS

Giá từ: 746.000.000 VNĐ

TOYOTA FORTUNER

Giá từ: 1.070.000.000 VNĐ

Giá xe Toyota Innova

Giá từ: 995.000.000 VNĐ

Giá xe Toyota Veloz Cross

Giá từ: 658.000.000 VNĐ