HỘI THI TAY NGHỀ NỘI BỘ TOYOTA BẮC NINH 2018

03/04/2018 07:00

HỘI THI TAY NGHỀ NỘI BỘ TOYOTA BẮC NINH 2018

- Thời gian: 7h30, ngày 15 tháng 04 năm 2018

- Địa điểm: Lô A, Đ. Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

CÁC HẠNG MỤC THI:

- Tư vấn dịch vụ

- Tư vấn bán hàng

- Phụ tùng

- Sửa chữa chung

- Chăm sóc khách hàng

HỘI THI TAY NGHỀ NỘI BỘ