SINH NHẬT CBCNV TOYOTA BẮC NINH THÁNG 8 - 2017

24/08/2017 07:00

Chiều ngày 24/08/2017, Toyota Bắc Ninh đã tổ chức tiệc sinh nhật cho các CBCNV có ngày sinh nhật trong tháng 8 tại công ty. Trong không khí vui mừng, thi đua sản xuất, chúc các a/c/e thêm một tuổi mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui và tiếp tục hoàn thành tốt công tác sản xuất tháng 8.

Danh sách CBCNV sinh nhật trong tháng 8:

Stt Họ và tên Ngày sinh Chức danh
1 Lê Thái Nhuận 31/08/1985 Trưởng phòng Kinh doanh
2 Nguyễn Xuân Quang 02/08/1989 Trưởng nhóm KD
3 Nguyễn Công Trung 15/08/1990 Nhân viên Kinh doanh
4 Nguyễn Mạnh Huy 28/08/1991 Nhân viên Kinh doanh
5 Nguyễn Văn Phương 10/08/1991 Nhân viên Kinh doanh
6 Đoàn Đắc Lăng 14/08/1989 Nhân viên Kinh doanh
7 Đồng Thị Hoa 14/8/1988 NV Nội thất - Bảo hiểm
8 Đàm Thị Lĩnh 08/08/1989 NV HC-NS
9 Nguyễn Thị Tám 16/08/1990 NV CRM
10 Vũ Văn Học 16/08/1982 Đốc công Đồng sơn
11 Phạm Văn Lân 09/08/1983 KTV SCC
12 Hoàng Văn Huân 06/08/1986 Tổ trưởng tổ SCC1
13 Mai Trọng Dựng 06/08/1995 KTV Sơn
14 Nguyễn Văn Minh 28/08/1975 Rửa xe
15 Lê Tất Tuấn 01/08/1987 Rửa xe
16 Nguyễn Đức Giang 10/08/1965 Bảo vệ